PIORUNEK, M. Poczucie koherencji w konstruowaniu kariery (kontekst całożyciowego rozwoju jednostki). Studia Edukacyjne, n. 40, p. 21-38, 11.