GONEN-AVITAL, S. Różnorodność kulturowa i jej implikacje względem postaw rodziców wobec trudności w uczeniu się ich dzieci – przyczynek do badań. Studia Edukacyjne, n. 40, p. 353-377, 11.