SOBCZAK, A. Dostęp do szkolnictwa wyższego – od orientacji na elitę poprzez demokratyzację do parentokracji. Studia Edukacyjne, n. 50, p. 121-133, 15 grudz. 2018.