TEUSZ , G. Doświadczenie domu rodzinnego w narracjach (auto)biograficznych osób z rodzin polskich na emigracji. Studia Edukacyjne, n. 50, p. 321-330, 11.