BEDNARZ-GRZYBEK , R.; KRASIŃSKA, I. Edukacja zdrowotna i seksualna na łamach „Świata Płciowego” (1905-1906). Studia Edukacyjne, n. 50, p. 369-385, 11.