KULIKOWSKI , K. Idea uniwersytetu kształcącego ludzi zaangażowanych w pracę. Studia Edukacyjne, n. 50, p. 387-397, 11.