VIOLETTA RODEK, V. R. Poczucie własnej skuteczności jako czynnik różnicujący samodzielne uczenie się studentów. Studia Edukacyjne, n. 58, p. 107-122, 11.