ADAMCZEWSKI, J. Rozśpiewane przedszkole. O potrzebie zajęć umuzykalniających w codziennym wychowaniu przedszkolnym. Studia Edukacyjne, n. 58, p. 329-340, 11.