DUDA, A. K. Sprawozdanie z I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Modernizacja Systemu Oświatowego – propozycje zmian i wdrażania dobrych praktyk edukacyjnych” Kraków, 23-24 maja 2018 roku. Studia Edukacyjne, n. 49, p. 477-479, 11.