POKLEK, R. Grupowe oddziaływania penitencjarne na przykładzie programu dla skazanych młodocianych „Efekt motyla” . Studia Edukacyjne, n. 51, p. 437-456, 15 grudz. 2018.