NOWAK, J. Nadmierne korzystanie z urządzeń mobilnych wśród dzieci . Studia Edukacyjne, n. 51, p. 469-478, 15 grudz. 2018.