WŁODARCZYK, E. Joanna Rajewska de Mezer (red.), Wykluczenie – wymiar jednostkowy i społeczny. Profilaktyka i wsparcie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2018, ss. 358. Studia Edukacyjne, n. 51, p. 551-556, 15 grudz. 2018.