PASIKOWSKI, S. Piotr Zarzycki, Modelowanie pojęć matematycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019, ss. 176. Studia Edukacyjne, n. 59, p. 335-339, 15 grudz. 2020.