BOŁDYREW , A.; PAJĄK , P. Perspektywy, możliwości i ograniczenia badań łączących psychologię i historię nad edukacją i wychowaniem dzieci i młodzieży u progu nowoczesności. Studia Edukacyjne, n. 60, p. 31-49, 15 mar. 2021.