DEMBIŃSKI , M. Próba nakreślenia teorii konferencji jako pedagogiczno-artystycznego widowiska kulturowego. Na przykładzie przebiegu konferencji „Od inspiracji do kreacji. Wyzwania edukacyjne i artystyczne”. Studia Edukacyjne, n. 60, p. 51-70, 15 mar. 2021.