GUMPER, M. Polsko-litewskie dziedzictwo kulturowe – różnice w świadomości społecznej. Perspektywy zbliżenia dzięki wspólnym bohaterom narodowym na przykładzie Michała Kleofasa Ogińskiego. Studia Edukacyjne, n. 60, p. 231-261, 15 mar. 2021.