ŻARDECKI, W. Edukacja obywatelska przez sztukę – rola teatru polskiego. Studia Edukacyjne, n. 60, p. 161-175, 15 mar. 2021.