LEKSY, K.; BORZUCKA-SITKIEWICZ, K. The Role of Health Literacy in Protecting Children and Adolescents from Health Risks in the Context of the COVID-19 Pandemic [Rola wiedzy o zdrowiu w ochronie dzieci i młodzieży przed zagrożeniami zdrowotnymi w kontekście pandemii COVID-19]. Studia Edukacyjne, [S. l.], n. 61, p. 61–75, 2021. DOI: 10.14746/se.2021.61.3. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/se/article/view/31860. Acesso em: 30 maj. 2023.