IŁOWIECKA-TAŃSKA, I.; GOP, A.; JASKULSKA, S. Projektowanie pomocy edukacyjnych: transformacyjna wartość procesu. Narracje nauczycielek i nauczycieli o własnym uczeniu się podczas stacjonarnych i zdalnych Letnich Szkół Prototypowania. Studia Edukacyjne, n. 62, p. 169-186, 15 paź. 2021.