Szymański, Mirosław J. 2019. „Balans Na Linie – Kilka Uwag O Polskich Reformach oświaty ”. Studia Edukacyjne, nr 52 (marzec), 49-60. https://doi.org/10.14746/se.2019.52.4.