Barańska, Magdalena, Mikołaj Brenk, Anna Mańkowska, i Konrad Nowak-Kluczyński. 2019. „Przyszczypkowski K., Edukacja Dla Demokracji. Strategie Zmian a Kompetencje Obywatelskie, Wydawnictwo Edytor, Poznań – Toruń 1999. Samuels R., Auto-Modernity After Postmodernism: Autonomy and Automation in Culture, Technology, and Education, [w:] Digital ”. Studia Edukacyjne, nr 52 (marzec), 351-54. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/se/article/view/21254.