Miąso , Janusz. 2019. „«Wielki wstrząs» – Nowe Media a Kapitał społeczny – pomnażanie Czy drenaż? Konieczność Wzmacniania Merytorycznej I Personalistycznej Edukacji Medialnej Dla Budowania kapitału społecznego”. Studia Edukacyjne, nr 53 (czerwiec):241-53. https://doi.org/10.14746/se.2019.53.13.