Pawłowska, Beata. 2019. „Duma W Procesie Edukacji. Interakcyjna Analiza Przyczyn I Konsekwencji Pojawiania Się Dumy U Nauczycieli I uczniów”. Studia Edukacyjne, nr 53 (czerwiec):255-74. https://doi.org/10.14746/se.2019.53.14.