Teusz , Grażyna. 2019. „Znaczenie «doświadczenia hermeneutycznego» W ujęciu H.-G. Gadamera Dla Edukacji”. Studia Edukacyjne, nr 53 (czerwiec), 275-84. https://doi.org/10.14746/se.2019.53.15.