Rajewska de Mezer, Joanna. 2019. „ Edukacja Akademicka przyszłych pracowników Socjalnych W Zakresie Zagadnień Prawnych I Jej Znaczenie Dla Projektowania Efektywnego Wsparcia beneficjentów Pomocy społecznej”. Studia Edukacyjne, nr 53 (czerwiec), 341-60. https://doi.org/10.14746/se.2019.53.19.