Kopeć, Danuta. 2019. „Rozważania wstępne O Paradygmacie Relacyjnym W Edukacji I Rehabilitacji osób Z niepełnosprawnością Intelektualną”. Studia Edukacyjne, nr 54 (wrzesień). https://doi.org/10.14746/se.2019.54.4.