Karmolińska-Jagodzik, Ewa. 2019. „Zaburzenia Depresyjne wśród Studentek I studentów W Polsce”. Studia Edukacyjne, nr 55 (grudzień), 139-62. https://doi.org/10.14746/se.2019.55.9.