Wiatr , Marta. 2019. „Rodzice W Edukacji – między Dyskursem Instrumentalno-Technicznym a Krytyczno-Emancypacyjnym”. Studia Edukacyjne, nr 54 (wrzesień). https://doi.org/10.14746/se.2019.54.12.