Hilderbrandt-Wypych , Dobrochna. 2019. „Bohaterstwo Narodowe W kontekście świeckim I Religijnym – O powiązaniach między Nacjonalizmem, Religią a Edukacją”. Studia Edukacyjne, nr 55 (grudzień):163-82. https://doi.org/10.14746/se.2019.55.10.