Michalski, Grzegorz. 2018. „Kierunki zaangażowania Jana Korneckiego W Prace Zjednoczeniowe Polskich Towarzystw oświatowych W Latach 1923-1935”. Studia Edukacyjne, nr 48 (kwiecień):151-68. https://doi.org/10.14746/se.2018.48.10.