Starek, Lukas. 2019. „Rodziny zastępcze W Czechach W kontekście Pedagogiki Specjalnej”. Studia Edukacyjne, nr 54 (wrzesień). https://doi.org/10.14746/se.2019.54.18.