Golus, Anna. 2018. „Od Przedmiotu Do Podmiotu. Status Dziecka W Rodzinie I społeczeństwie”. Studia Edukacyjne, nr 48 (kwiecień), 315-34. https://doi.org/10.14746/se.2018.48.21.