Futyma , Sławomir. 2017. „Zmysły I Edukacja. O Roli doświadczenia, Wiedzy Oraz Selekcji (refleksja Filozoficzna W Edukacji)”. Studia Edukacyjne, nr 45 (wrzesień):67-75. https://doi.org/10.14746/se.2017.45.6.