Kowalski , Mirosław, i Łukasz Albański. 1. „Our Kids: The American Dream in Crisis – nierówności W Koncepcji kapitału społecznego Roberta P. Putnama (perspektywa Edukacyjna)”. Studia Edukacyjne, nr 45 (1), 123-38. https://doi.org/10.14746/se.2017.45.10.