Kubiak, Hanna. 2020. „Narracje rodziców młodzieży Z Zaburzeniami Psychicznymi”. Studia Edukacyjne, nr 56 (marzec), 167-84. https://doi.org/10.14746/se.2020.56.9.