Chojak, Małgorzata. 2020. „Neuropedagogika wśród Dyscyplin Naukowych – próba Doprecyzowania Nazewnictwa”. Studia Edukacyjne, nr 56 (marzec), 369-84. https://doi.org/10.14746/se.2020.56.20.