Wojnowski, Kazimierz. 2020. „Aksjologia Normatywna Przykazań Judaizmu Tarjag Micwot – niektóre Aspekty (do) Nauczania I Wychowania”. Studia Edukacyjne, nr 57 (czerwiec):161-76. https://doi.org/10.14746/se.2020.57.11.