Cybal-Michalska , Agnieszka. 2020. „Kariera Jako Domena hierarchizująca Przestrzeń społeczną – Perspektywa Funkcjonalno-Strukturalna”. Studia Edukacyjne, nr 41 (grudzień):21-36. https://doi.org/10.14746/se.2016.41.2.