Cichocki , Sylwester, Robert Czysz, Tomasz Przybyła, i Michał Klichowski. 1. „A Jednak offline”: Doniesienia Z jakościowych Badań Nad Hybrydyzacją Samorzutnej aktywności Poznawczej”. Studia Edukacyjne, nr 41 (1), 117-29. https://doi.org/10.14746/se.2016.41.8.