Kasprzak, Michalina. 2016. „Edukacja Pozaszkolna Dzieci – Zmienić myślenie O przyszłości”. Studia Edukacyjne, nr 41 (październik):227-36. https://doi.org/10.14746/se.2016.41.14.