Kościańczuk, Marcela. 2020. „Metafory W słuŜbie Budowania toŜsamości. Krytyczna Analiza Dyskursu Jako narzędzie Badania Dyskursu Katolickiego Na Temat mniejszości Homoseksualnej I zwolenników Teorii Gender (na przykładzie Medialnych Wypowiedzi Dariusza Oko”. Studia Edukacyjne, nr 41 (grudzień):307-22. https://doi.org/10.14746/se.2016.41.19.