Junik, Wioletta. 2020. „Wybrane narzędzia Do Pomiaru Rezyliencji (resilience) wśród Dzieci I młodzieŜy”. Studia Edukacyjne, nr 41 (grudzień):335-58. https://doi.org/10.14746/se.2016.41.21.