Matysiak-Błaszczyk , Agata, i Barbara Jankowiak. 2020. „Znaczenie Relacji przywiązania W Cyklu życia człowieka. Analiza Wybranych aspektów Bliskich Relacji”. Studia Edukacyjne, nr 44 (listopad):195-208. https://doi.org/10.14746/se.2017.44.12.