Andraszczyk , Wojciech. 2020. „Młode Kobiety W Gangach: Między Wiktymizacją a Maskulinizacją”. Studia Edukacyjne, nr 44 (listopad):231-46. https://doi.org/10.14746/se.2017.44.14.