Ayzik, Elanit. 1. „Teoretyczne podejście Do świadomości Jako Kategorii Interdyscyplinarnej – Kilka Refleksji”. Studia Edukacyjne, nr 44 (1), 427-36. https://doi.org/10.14746/se.2017.44.27.