Adamczewski, Jakub Karol. 1. „ Sprawozdanie Z IX Konferencji Organizacji Studenckich Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Im. Adama Mickiewicza W Poznaniu, Poznań, 17 Maja 2017 Roku”. Studia Edukacyjne, nr 44 (1), 452-55. https://doi.org/10.14746/se.2017.44.33.