Hildebrandt-Wypych , Dobrochna. 1. „Neoliberalizm I Desekularyzacja Jako Dwa Wymiary Reform Edukacji We współczesnej Turcji”. Studia Edukacyjne, nr 43 (1), 21-41. https://doi.org/10.14746/se.2017.43.2.