Gulczyńska, Anna. 1. „Użyteczność Stosowania pojęcia «rodzina normalna» – Z Perspektywy Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej”. Studia Edukacyjne, nr 43 (1), 177-92. https://doi.org/10.14746/se.2017.43.11.