Kasperek, Andrzej. 1. „ Słowiańszczyzna W podręcznikach. Studium Socjologiczne Nad możliwością Budowania Alternatywnych Narracji Historycznych O początkach państwa Polskiego”. Studia Edukacyjne, nr 43 (1), 315-34. https://doi.org/10.14746/se.2017.43.19.