Izabel S., Ramadan. 1. „Kultura, Edukacja I tożsamość mniejszości – Przypadek palestyńskich Arabów W Izraelu”. Studia Edukacyjne, nr 43 (1), 335-49. https://doi.org/10.14746/se.2017.43.20.